Kapcsolat Tel: +36 20 968 5832 | ramgarazs@gmail.com

Adatvédelmi Tájékoztató

 

Kedves Látogatónk!
Ismerje meg a RaM Colosseum Parkoló adatvédelmi tájékoztatóját!

Köszönjük a RaM Parkoló – Parkolási szolgáltatásunk iránti érdeklődését!

 

Adatvédelmi jogszabály

 

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató azért jött létre, hogy biztosítsa az adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelését,

különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

valamint az egyéb adatbiztonsági jogszabályok rendelkezéseit.

 

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni,

az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal.

 

 

Adatvédelmi nyilatkozatunk célja, tájékoztatást nyújtani az ügyfeleink számára
a személyes adatok kezeléséről,
valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete.

 

Adatkezelő
a Ram Colosseum Parkoló, www.ramparkolo.probaljaki.hu weboldal üzemeltetőjének adatai és elérhetőségei:
RaM Colosseum Parkoló
Üzemeltető: ÉPFU-ZAY Kft.
Adószám:10828670242
Cégjegyzékszám: 01 09 262978
Székhely: 1135 Budapest, Fáy köz 10

Telehely: RaM Colosseum Parkoló, 1033 Budapest, Bessenyei utca 4-6.

Webcím: www.ramparkolo.probaljaki.hu
E-mail: ramgarazs@gmail.com

 

Parkolási szolgáltatást nyújtunk. Parkolóházi információival szolgálunk.
Alkalmi és hosszú távi parkoló helyeket kínálunk, és biztosítunk a nyilvánosság számára.

Szolgáltatásunkban a legfontosabb érték vevőink bizalma.

Legfőbb prioritás számunkra az ügyfelek adatainak védelme, az adatok elvárt módon történő felhasználása.

A vállalkozásunk szolgáltatást nyújt természetes személyek számára.

 

GDPR - Adatvédelem

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
és az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) által biztosított jogokról.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
http://www.ramparkolo.probaljaki.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

 

A tájékoztató a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A RaM Colosseum Parkoló elérhetővé teszi a weboldalát az internet felhasználók számára.
Azok tartalmát szabadon előzetes regisztráció nélkül megtekintheti.
A szolgáltatásainkról, kínálatunkról, termékeinkről, a felhasználók
e-mailben is kérhetnek információt.
A weboldal böngészése magába foglalja,
az ebben a dokumentumban szereplő tájékoztató elfogadását.

 

Általános Szerződési Feltételek

A weboldal elérése a felhasználók kizárólagos felelőssége.

Hacsak másképpen nem jelezzük, a weboldalhoz való hozzáférés nem jelent semmiféle kereskedelmi kapcsolatot a RaM Colosseum Parkoló és a felhasználó között.

A weboldalon való hozzáférés magába foglalja a benne foglalt jogi figyelmeztetéseket,
és a felhasználási feltételeket.

 

Hírek és információk módosítása

Az utolsó frissítés dátumától a weboldalon megjelenő információk aktuálisak.
A RaM Colosseum Parkoló fenntartja magának a jogot, hogy frissítse, módosítsa vagy megszüntesse
a weboldalon található tartalmat. Korlátozhatja vagy megtagadhatja a weboldalhoz való hozzáférést.

 

A weboldal tartalom

A felhasználó vállalja, hogy a weboldalt és annak tartalmát helyesen használja.

Tilos a weboldal illegális vagy ártalmas célokra felhasználni.

 

A RaM Parkoló minden erőfeszítést megtesz annak érdekében,
hogy elkerülje a weboldalon megjelenő esetleges tartalmi hibákat.

 

RaM Parkoló nem vállal garanciát, és nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő,
harmadik fél által nyújtott tartalom, hibáiból eredő következményekért.

 

A RaM Parkoló semmilyen módon nem vállal felelősséget azokért a tartalomért,
kereskedelmi tevékenységekért, termékekért és szolgáltatásokért,
amelyek közvetlenül vagy közvetve elektronikus linkek révén megtekinthetők ezen a weboldalon.

 

A honlapon található hivatkozások jelenléte, kivéve, ha kifejezetten másképp rendelkezünk,
csupán tájékoztató és informális jellegűek.

A RaM Parkoló fenntartja magának a jogot arra, hogy

egyoldalúan és bármikor visszavonja a honlapján megjelenő linkeket.

 

Böngészés, hozzáférés és biztonság

A weboldalhoz való hozzáférés magában foglalja a benne foglalt jogi figyelmeztetéseket,
és felhasználás feltételeit. A RaM Colosseum Parkoló mindent megtesz annak érdekében, hogy
a weboldal böngészése optimális körülmények között történjen.

 

Parkolási szolgáltatást nyújtunk jogi és felnőtt korú természetes személyek számára!

Adatkezelésünk jogalapja a jogos érdek és a parkolási, bérleti szerződés.

Az adatkezelőként jogos érdekünk a szerződés teljesítéséhez,
a kapcsolattartó adatait nyilvántartani, számlát kiállítani.

 

A kezelt adatok köre, az igénylő neve, számlázási címe, email címe,
telefonszáma, autó típusa és rendszáma.

Az adatkezelés tervezett határideje a partneri szerződés megszüntetését követő hónap utolsó munkanapja, vagy az érintett tiltakozásáig.

Számla kiállítása a szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció,
amely jogi kötelezettség. A kezelt adatok köre a számlázási adatok, cím és e-mail cím.

 

Adatkezelés tervezett határideje, legalább 8 év

Parkolóinkban elektronikus megfigyelő rendszert rendszámfelismerőt üzemeltetünk,
az Ön és az autója, és a vagyon biztonsága érdekében.

Adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás, az érintett hozzájárulása mely jelen esetben,
abban a cselekedetben nyilvánul meg, amelyben a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére, az adatkezelő területére belép.


A kezelt adatok köre a CCTV Kamera rendszerrel készített, arc és testkép autó rendszám, érkezési és távozási idő.

Adatkezelés tervezett határideje: 3 nap

Parkolóházi, bérleti szerződések kezelése, iktatása

Az igénylést követően a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése, jogos érdekből.

 

Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: név, telefon, számlázási cím, e-mail, aláírás, autó típusa, rendszáma.

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő hónap utolsó munkanapja, vagy az érintett tiltakozásáig.

 

A Szerződéseket aláírt, kinyomtatott formában, páncélszekrényben tároljuk.

 

A RaM Parkoló Weboldal, és az általa tárolt tartalmak a szellemi tulajdonjogok védelme alatt állnak.

A honlapon található kereskedelmi név, márka, logó, termékek a törvény által védettek.

Általános adatvédelmi irányelvek

Ez a tartalom magában foglalja a RaM Colosseum Parkoló által kezelt adatvédelmi információkat.
Elmagyarázzuk, hogyan és miért gyűjtjük, mire használjuk (és milyen célokra) az adatokat

 

Az információk felhasználása

A RaM Parkoló a személyes adatokat előre gyártott formanyomtatványon,

a RaM Parkoló szolgáltatással fenntartott kapcsolattól függően készíti elő és, az alábbi célt szolgálhatja:

 

Ön, a RaM Parkoló ügyfélszolgálatán keresztül szolgáltatást, igénylést kezdeményez,
jogos érdeket szolgál.

* Akkor, amikor havi parkolást, bérletet igényel
* Kapcsolatba lép, és nyilvántartásba vételt kezdeményez a fentiek érdekében.
* Kapcsolatfelvételére, kérdésére válaszolva, panasz, észrevétel vagy problémái lennének.
* A RaM Parkoló szolgáltatással fenntartott bármilyen szerződéses kapcsolat megfelelésének,

 

karbantartásának, fejlesztésének és ellenőrzésének kezelése.
Jogos érdek.

 

Analitikai szolgáltatások, GoogleAnalytics

A böngészők, cookie kezelése

A többi internetes weboldalhoz hasonlóan ez a weboldal is olyan technológiát használ,

amelyet "cookie-k" -nak hívnak, azért hogy információt gyűjtsön a webhely használatának módjáról.

 

A szolgáltatás használata során adatok az USA-beli Google-szerverre kerülnek továbbításra.

A továbbított adatok azonosítására nem alkalmasak. Látogatottsági, oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok,

érdeklődés és a weboldalon tanúsított viselkedés nyomon követésére használjuk, azért, hogy

felismerjük az igényt, és jobb információt tudjunk a szolgáltatásról nyújtani.

a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatunk az alábbi oldalakon.

http://www.google.hu/policies/technologies/ads
https://support.google.com/analytics/answer/2700409

facabook oldalunk: www.facebook.com/ramparkolo

 

A RaM Parkoló nem garantálhatja,
hogy a weboldal minden funkciója, a cookie-k elutasítása esetén is hibátlan.

Ha a látogató továbbra is böngészi ezt a weboldalt,
akkor kifejezetten hozzájárul a cookie-khoz.

 

A Google lehetőséget biztosít arra, hogy Ön korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását.

Ha ezt szeretné tenni, keresse fel a Google odalát az adatok,
GoogleAnalytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön elutasíthatja a sütik használatát,
megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és
az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatokat,
ehhez töltse le és telepítse a következő linken található beépülő böngészőmodult:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Hozzájárulás

 

Ezt a weboldalt használva, vagy e-mailen keresztül személyes adatokat küld,
azokat az adatokat az itt megadott célokra történő gyűjtésre és feldolgozásra engedélyezi.

A RaM Parkoló minden olyan kommunikációs eszközzel él,

beleértve az SMS-t vagy bármely más egyenértékű elektronikus kommunikációs eszközt is,

amellyel kapcsolatba léphet azzal
aki részére az információ eljuttatása fontos érdek.

 

Abban az esetben, ha nem kíván személyes adatokat szolgáltatni,

a fent említett szerződéses kapcsolat a RaM Parkoló szolgáltatással nem valósulhat meg!

Az érdekelt fél bármikor visszavonhatja hozzájárulását,
bár ez a RaM Parkoló szolgáltatással fennálló szerződés megszüntetéséhez vezethet.

A beleegyezés visszavonása nem befolyásolja az adatkezelés jogszerűségét, az előzetes beleegyezés alapján.

 

Az érdekelt félnek joga van az adatokhoz való hozzáféréshez, javításhoz és törléshez.

A hozzájárulást visszavonhatja és a fent említett jogokat gyakorolhatja,

ha a megfelelő értesítést elküldi a jelen dokumentumban szereplő címere.

Amennyiben az említett bejelentésből nem lehet ellenőrizni az érdekelt fél személyazonosságát,
a RaM Parkoló kérheti, hogy más olyan bizonyítékokat szolgáltasson,

amelyek igazolhatják személyazonosságát (például érvényes személyazonosító okmány másolata).

 

Biztonság

 

A RaM Parkoló végrehajtja a technikai és szervezeti intézkedéseket annak érdekében,

hogy megfelelő szintű biztonságot tartson fenn a személyes adatok védelme érdekében,

a potenciális biztonsági kockázatokkal szemben.

 

A Személyes adatok feldolgozásakor biztonsági protokollt alkalmazunk,

amellyel megakadályozzuk a jogosulatlan hozzáférést.

 

Az interneten keresztüli információ továbbítása azonban nem teljesen biztonságos,

ezért a RaM Parkoló nem garantálhatja ezek biztonságát a weboldalon

vagy egyéb online csatornákon történő áramoltatás során.

 

Titoktartás

 

A RaM Parkoló szolgáltatásban feldolgozott adatokra a titoktartás elve vonatkozik,
beleértve a titoktartásra vonatkozó kötelezettségvállalást is.
A RaM Parkoló megőrzi a személyes adatokat, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.


Adatvédelmi nyilatkozat megfogalmazásakor figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről

és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: "GDPR"),

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(továbbiakban: "Infó törvény"),

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: "Számviteli törvény")

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: "Ptk.")

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: "Fogyasztóvédelmi törvény")

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló

2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: "Vagyonvédelmi törvény").

 

Jogorvoslat

 

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén

az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat,

vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,

A dokumentumban bekövetkezett változások ezen a weboldalon kerülnek közzétételre.

Általánosságban elmondható, hogy a RaM Colosseum Parkoló és az ügyfelei közötti kapcsolatok
ezen weboldalon található szolgáltatások szerződések alapján a magyar jogszabályok

és joghatóság hatálya alá tartoznak.

 

2019 február 01.
RaM Colosseum Parkoló
ÉPFU-ZAY Kft.

1135 Budapest, Fáy köz 10.
www.ramparkolo.probaljaki.hu